Privacybeleid

PRIVACYCHARTER

Eli Lilly Benelux NV, filiaal van de groep Eli Lilly and Company, wil alles in het werk stellen om de privacy van de bezoekers van haar websites te respecteren. Dit is dan ook de reden waarom we dit privacybeleid voor internet hebben opgesteld. Dit beleid geldt uitsluitend voor de internetsites die beheerd worden door Eli Lilly and Company en haar filialen (Eli Lilly Benelux N.V.); op deze sites krijgt u trouwens rechtstreeks toegang tot alle details in verband met dit privacy beleid door te klikken op “privacycharter” onderaan de pagina.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld betreffende de bezoekers, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de diensten van Eli Lilly Benelux die instaan voor het beantwoorden van de door hen ingediende aanvragen.

Eli Lilly Benelux verbindt zich ertoe nauwgezet het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke gegevens die door de bezoekers aan de internet site www.lilly.be worden verstrekt te respecteren.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Eli Lilly Benelux heeft de mogelijkheid om, via deze website, verschillende inlichtingen over u te verzamelen, onder andere door middel van:

Cookies. Deze site gebruikt kleine webbestanden, « cookies » genaamd. Een cookie bevat informatie die door onze webserver op uw toestel (uw browserbestand) wordt geplaatst wanneer u een van de websites bezoekt. Wij geven u hierbij een overzicht van de cookies die door ons worden gebruikt en verschaffen u uitleg over de wijze waarop u cookies in uw computer kunt terugvinden en hoe u uw privacy instellingen kunt wijzigen om het gebruik van cookies te beperken. U dient echter te weten dat het beperken van het gebruik van cookies een invloed kan hebben op de mogelijkheid tot surfen op internet en (in sommige gevallen) de toegang tot deze of andere sites kan verhinderen.

Op basis van het telecompakket (naam die werd gegeven aan twee Richtlijnen en aan de regelgeving betreffende elektronische communicatie, goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Raad van Europa op 25 november 2009, waaronder Richtlijn 2009/136/CE tot wijziging van Richtlijn 2002/58/CE) worden de ondernemingen met maatschappelijke zetel binnen de Europese Unie, evenals de organisaties die eigenaar zijn van een website, verplicht het voorafgaande akkoord te krijgen van de bezoekers van hun site alvorens cookies op hun toestel te mogen opslaan.

Nadere inlichtingen in verband met deze regelgeving vindt u op de website van de Privacycommissie.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de site, en zijn mogelijk reeds ingesteld.

Op deze site maken wij gebruik van volgende soorten cookies:

1. Sessiecookies. Wanneer u op onze site van de ene pagina naar de andere surft, is het voor ons vaak nodig om een aantal technische gegevens op te slaan. Die technische gegevens worden op verschillende manieren gebruikt en zijn er om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. Dergelijke cookies

bevatten geen enkele persoonlijke identificeerbare informatie en worden automatisch verwijderd zodra de sessie wordt afgesloten en u onze website verlaat.

2. Permanente cookies of login cookies. Wanneer u zich aanmeldt op een vertrouwelijke zone, dan hebben we de mogelijkheid om een cookie op uw computer op te slaan om op die manier uw login gegevens te bewaren. Dergelijk cookie verbetert uw gebruiksgemak, omdat u dan bij uw volgende bezoeken niet verplicht bent uw volledige login gegevens op te geven. Deze cookie blijft gedurende een jaar bewaard op uw computer, ook wanneer u onze site hebt verlaten.

Cookies van derden op onze sites. Lilly staat niet toe dat derden cookies op uw computer plaatsen via onze internetsites, tenzij deze cookies op onze aanvraag en onder onze rechtstreekse controle worden geïnstalleerd. Deze derde partijen krijgen slechts toegang tot de cookies en zullen deze slechts kunnen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig beleid.

Beheer van uw cookies. Het is mogelijk dat deze website niet correct functioneert of dat u geen toegang krijgt indien u niet toelaat dat de nodige cookies op uw computer worden geplaatst. Bepaalde functies kunnen in dat geval ook niet toegankelijk zijn, zoals. het registreren van gebruiker. Er bestaan verschillende methodes om de cookies die op uw computer zijn opgeslagen weer te geven of te verwijderen; dit hangt af van het type webbrowser die u gebruikt. Hieronder vindt u de instructies voor de meest courante browsers.

Om cookies te controleren als u Safari gebruikt op een iOS-toestel (iPhone, iPad of iPod Touch):

 1. Kies Settings (Instellingen), dan
 2. Safari
 3. Scroll naar beneden naar het ‘Privacy’-gedeelte

Om cookies weer te geven met Internet Explorer 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 of meer recente versie:

 1. Kies ” Extra”, dan
 2. ”Internet-opties”
 3. Klik op het tabblad “Algemeen”
 4. Klik op” Instellingen”
 5. ”Bestanden weergeven “

Om cookies te controleren met Internet Explorer 6.0 of meer recente versie.

Internet Explorer 6.0

 1. Kies”Extra”, dan
 2. ”Internet opties”
 3. Klik op het tabblad “Privacy”
 4. Klik op “Aangepast niveau”
 5. Klik op de knop “Geavanceerd”
 6. Schakel het selectievakje “Automatische cookie verwerking opheffen” in en selecteer “Accepteren”, “Blokkeren” of “Vragen” naargelang het geval.

Internet Explorer 7.0 of 8.0

 1. Kies” Extra”, dan
 2. ”Internet opties”
 3. Klik op het tabblad ”Privacy”
 4. Verplaats de schuifregelaar om uw voorkeurinstellingen te selecteren
 5. Klik op de knop “Geavanceerd”
 6. Schakel het selectievakje “Automatische cookie verwerking opheffen” in en selecteer “Accepteren”, “Blokkeren” of “Vragen” naargelang het geval.

Als u een andere browser gebruikt, raden we u aan de website van de producent te bezoeken. Daar vindt u wellicht de informatie die u nodig heeft. Bezoek anders een website zoals http://www.aboutcookies.org/default.aspx

In België en in Europa zijn de persoonlijke gegevens beschermd onder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ( en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001) en door de Europese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995.

ELI LILLY BENELUX geeft u volgende toelichting:

De persoonlijke informatie die u verstrekt. Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u die ons in staat stellen u te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en andere soortgelijke inlichtingen (« uw gegevens ») die u ons vrijwillig verstrekt. U kunt die gegevens aan ons overmaken via onze registratiepagina of via een zone van de website waar u met ons kunt communiceren. We zullen duidelijk op de site aangeven wanneer wij uw gegevens verzamelen.

Identiteitsinformatie die u verstrekt. We verzamelen persoonlijke informatie van u waarmee u geïdentificeerd kunt worden, bv. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere soortgelijke informatie ("Uw gegevens") die vrijwillig aan ons wordt verstrekt. U kunt uw informatie aan ons verstrekken via onze registratiepagina of via een deel van de website waarmee u contact met ons kunt opnemen. We zullen duidelijk op deze website aangeven wanneer we informatie over u verzamelen.

Overzicht van de verbindingen met de webserver. Zoals de overgrote meerderheid van de websites op internet, verzamelen wij automatisch gegevens over u op onze webserver via de computer die de website host (server genoemd) wanneer u een van onze sites bezoekt. De webserver herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres, de datum en het uur van uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht op onze website, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome), het soort besturingssysteem dat u gebruikt (bijvoorbeeld Windows XP, Mac OS X) en de domeinnaam en het adres van uw internet provider (bijvoorbeeld AOL). Als onze website cookies gebruikt (zoals hieronder beschreven), zal de webserver eveneens deze informatie kunnen verzamelen. We evalueren de server logs regelmatig om te bekijken welke websitepagina's worden bezocht om zo een beter begrip te krijgen van hoe de website door onze bezoekers wordt gebruikt. Die praktijk staat bekend als Web Statistics en maakt het ons mogelijk onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen we bij misbruik van een systeem eventueel deze informatie gebruiken in overleg met uw provider en/of lokale instanties om de bron van dergelijk misbruik op te sporen.

IP-adressen. Deze website maakt gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat uw Internet Service Provider toekent aan uw computer zodat u toegang krijgt tot het internet. Over het algemeen verandert uw IP adres telkens wanneer u verbinding maakt met het internet (het is een "dynamisch" adres). U moet echter weten dat het, naargelang uw individuele omstandigheden, mogelijk is dat uw IP-adres dat we verzamelen, of misschien zelfs een cookie die we gebruiken, informatie bevat die het mogelijk kan maken u te identificeren. Dit komt omdat bij sommige internetverbindingen uw IP-adres niet verandert (het is "statisch") en kan worden gekoppeld aan uw persoonlijke computer. Wij gebruiken uw IP-adres om algemene statistieken op te stellen in verband met de toegang tot onze sites met de bedoeling om onze service te verbeteren.

GEBRUIK EN MEDEDELING. We gebruiken uw gegevens om eventuele verzoeken die u tot ons richt te kunnen beantwoorden; we kunnen uw gegevens ook raadplegen om uw behoeften beter te begrijpen en om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop we onze websites, onze producten en onze diensten kunnen verbeteren. We kunnen uw gegevens anderzijds ook gebruiken om contact met u op te nemen en/of u op de hoogte te houden van algemene gezondheidsinformatie (zoals informatie over bepaalde gezondheidsproblemen)of van informatie over onze producten en diensten.

We kunnen hiervoor uw gegevens ook combineren met data verkregen van derden.

Wij kunnen uw gegevens ook delen met vertegenwoordigers, contractanten of partners van Lilly in het kader van diensten die door hen voor of in samenwerking met Lilly worden uitgevoerd. Het is deze vertegenwoordigers, contractanten of partners uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van deze gegevens buiten de dienstverlening aan of samenwerking met Eli Lilly Benelux (sommige van onze producten worden bijvoorbeeld ontwikkeld en/of verkocht in samenwerking met andere bedrijven). We kunnen uw informatie bijvoorbeeld verstrekken aan vertegenwoordigers, contractanten of partners voor het hosten van onze databases, voor dataverwerking, of om u de door u gevraagde informatie te bezorgen. Lilly eist da6t de partners met wie het bedrijf samenwerkt een overeenkomst tekenen waarbij ze garanderen dat de verplichtingen die ze in verband met veiligheid en privacy zullen toepassen minstens even strikt zijn als degene die bepaald zijn in dit Privacybeleid.

Lilly behoudt zich het recht voor om uw gegevens door te geven teneinde te voldoen aan geldige verzoeken om informatie vanwege gemachtigde overheidsinstanties of als dit is opgelegd door de wet. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden, wanneer de veiligheid van een land, van een Staat of van een bedrijf in gevaar is (zoals bij de terroristische aanslagen van 11 september op het World Trade Center), behoudt Eli Lilly Benelux zich het recht voor om zijn hele database van bezoekers en klanten te delen met de aangewezen overheidsinstanties.

Wij kunnen uw gegevens ook aan een derde partij verstrekken in het kader van de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de activiteiten van een website; in dergelijk geval zullen we van de betrokken koper eisen dat hij uw gegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Elke derde partij waarmee Eli Lilly Benelux gegevens uitwisselt (met uitzondering van overheidsinstanties waarvoor de uitwisseling van gegevens vereist is door de wet) wordt contractueel verplicht een niveau van privacybescherming te garanderen die minstens gelijkwaardig is aan dat voorzien in dit Privacybeleid.

Deze website is eigendom van en wordt in België beheerd door Lilly; de inlichtingen die u verstrekt kunnen echter ook toegankelijk zijn voor andere filialen, voor verkopers en leveranciers in andere landen. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, dan zal de informatie die door u op deze website wordt verstrekt buiten uw eigen land worden overgedragen. De wettelijke bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen op dezelfde manier geregeld en de wetten inzake gegevensbescherming bieden in sommige gevallen niet hetzelfde niveau van bescherming als in het land waar u verblijft; niettemin zullen we, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, ernaar streven en billijke veiligheidsmaatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen. Als u deze website gebruikt, stemt u in met het verzamelen, het opslaan en het verwerken van uw gegevens in de Verenigde Staten en in elk ander land waarnaar we uw gegevens overdragen in het kader van onze bedrijfsvoering.

Uw persoonlijke gegevens mogen worden overgedragen aan Eli Lilly and Company en haar geassocieerde ondernemingen in de Verenigde Staten. Naast het intern wereldwijd privacybeleid, zijn Eli Lilly and Company en haar geassocieerde ondernemingen in de VS aangesloten bij het US-EU Privacy Shield Framework zoals aangenomen door het Amerikaans Ministerie van Handel omtrent het verzamelen, het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie.  Voor verdere informatie over hoe Lilly ondernemingen in de VS persoonlijke gegevens uit de EU verwerken, zie de Lilly Privacy Shield Notice beschikbaar op  https://www.lilly.com/privacy.aspx.

Toegang en wijziging.

Wij bieden u de mogelijkheid de gegevens die behoren tot uw gebruikersaccount, met name de gegevens die u ons bij de registratie binnen de configuratiezone van uw persoonlijke pagina hebt verstrekt, te wijzigen . U mag hiervoor een aanvraag indienen bij onze webmaster. Inhoud en andere gegevens die u ons heeft verstrekt en die zich niet in uw gebruikersaccount bevinden, zoals berichten die mogelijk worden weergegeven op onze forums, behoren niet tot uw gebruikersaccount en kunnen op onze website blijven staan indien we dat nuttig achten, zelfs al werd uw gebruikersaccount verwijderd.

In overeenstemming met artikels 10 en 12 van de Wet 1998-12-11/54 aangaande de bescherming van privacy en het verwerken van persoonlijke gegevens, heeft elke persoon het recht kennis te nemen van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en eventueel een aanvraag in te dienen om die gegevens te wijzigen of te schrappen. Het recht tot toegang, wijzigen of schrappen kan op volgende manieren worden uitgeoefend:

via e-mail aan volgend adres : belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com

via de post aan het adres van Eli Lilly Benelux, Data Privacy Steward, Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Indien u wenst niet langer een beroep te doen op onze diensten

Om geschrapt te worden van onze contactlijsten kunt u een brief richten aan volgend adres:

c/o Data Privacy Officer/ Directeur Compliance

S.A. Eli Lilly Benelux N.V.
Rue du Marquis 1
Markiesstraat,
B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM

Wij wensen u erop attent te maken dat u nog berichten van ons kunt ontvangen terwijl wij onze lijsten bijwerken.

VEILIGHEID. Bepaalde zones van deze website die uw gegevens verzamelen maken gebruik van veilige socket layer encryption (SSL) die in de sector gangbaar is. Om die beveiliging te kunnen benutten, moet uw browser die encryptie echter ondersteunen (deze is beschikbaar in alle versies van Internet Explorer vanaf 3.0 en alle andere algemeen verspreide browsers). Lilly gebruikt eigen regionale hosting centers en hosting centers van derden (zie het hoofdstuk over "Internationale transfers") die uw gegevens beschermen overeenkomstig de standaard industriële normen. Deze regionale sites plaatsen uw gegevens in databases die beschermd worden met firewalls en intrusiedetectie software.

INTERNATIONALE TRANSFERS. Uw gegevens kunnen wereldwijd worden doorgegeven aan de filialen van Lilly, aan zakenpartners en tussenpersonen, zoals bepaald in de rubriek "Gebruik en mededeling" van dit Privacybeleid. Bovendien worden alle websites van Lilly gehost door Lilly of derden in regionale hosting centers. Dit betekent dat de gegevens die u verstrekt en andere informatie zoals vermeld in het onderdeel "verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens", automatisch worden overgedragen aan dergelijke hosting centers voor verwerking

Volgende veiligheidsmaatregelen werden genomen om een voldoende beveiliging van de persoonlijke gegevens te garanderen:

De geadresseerde(n) handelt (handelen) in overeenstemming met de principes van  het Privacy Shield (Bv: Overdracht naar Eli Lilly en Company Corp);

De overdracht van informatie naar een land buiten de EU werd aangegeven bij de Privacycommissie en gebeurt met dezelfde veiligheidsmaatregelen als degene die worden vereist binnen de Europese Unie.

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

Eli Lilly Benelux moedigt ouders en voogden aan om controle uit te oefenen en deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen. Deze site is niet bedoeld is voor minderjarigen. We verzamelen geen Persoonlijke Gegevens van personen van wie we weten dat ze minderjarig zijn.

Gevoelige gegevens. Deze website verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die aanwijzingen van etnische of raciale herkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen en vakbondslidmaatschap kunnen onthullen noch gegevens betreffende gezondheid, aangaande seksualiteit of strafrechtelijke veroordelingen. Dit kan uitsluitend gebeuren met uw uitdrukkelijke, bewuste instemming en enkel in de mate waarin het noodzakelijk is voor de werking van de website of de dienst die op de website wordt aangeboden.

Wijzigingen aan dit Privacycharter. Het kan gebeuren dat wij dit Privacycharter bijwerken. Wanneer dat gebeurt publiceren wij , ter informatie, de bijgewerkte versie van het beleid op deze pagina.

Laatste update : 15 december 2016.

INLICHTINGEN.

Indien u vragen heeft in verband met dit Privacycharter of in verband met onze site voor België, neem dan gerust contact op volgend adres:

c/o Data Privacy Officer/ Directeur Compliance

S.A. Eli Lilly Benelux N.V.
Rue du Marquis 1/4B
Markiesstraat,
B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM